ورزشکنیمشرايط ثبت نام دوره هاى آنلاين

پرداخت ٣٠٠،٠٠٠ تومان كه شامل برنامه ورزشى به صورت تصويرى در منزل و يا باشگاه (٢٥٠،٠٠٠ تومان) و برنامه غذايى به مدت يك ماه توسط دكتر تغذيه (٥٠،٠٠٠تومان) لازم به ذكر است برنامه داخل منزل Bodyweight مى باشدو برنامه داخل باشگاه، برنامه بدنسازى و كار با دستگاه است.
به تمام سوالات به صورت انفرادى پاسخ داده مى شود. توجه كنيد هرروز توسط كارشناستان چك مى شويد كه برنامه ها را انجام دهيد. بعد از ثبت نام و تكميل فرم هاى مربوطه به هيچ عنوان وجه دريافتى مستردد نمى گردد.

فرم زیر ممکن است چند ثانیه تا لود کامل آن زمان ببرد، لطفا شکیبا باشید: