درباره ما

درباره ما
درباره ما

در "ورزشكنيم" با دو هدف كلى يعنى "ورزش جسم" و "ورزش فكر" تلاشمون رو مى كنيم كه علاوه بر ارتقا سلامتى به وسيله ورزش منظم ،فكر و روان زيباترى در بدنى آماده تر و سالم تر داشته باشيم. با توجه به اينكه امكان رفتن به باشگاه هاى ورزشى به علل گوناگون شايد براى همه ميسر نباشه ، در اينجا ما به شما برنامه  ها و راهكارهايى رو در خصوص ورزش در منزل و برنامه ريزى در خصوص زمان بندى و تعيين استراژى هدفمند براى رسيدن به آنچه كه ميخواهيد , در اختيارتون قرار مى دهيم.

صاحب امتياز: پيروز بشردوست و مونا كاكاوند


درباره ما درباره ما درباره ما
4 امتیاز از 74 رای
ورزشکنیم