مونا کاکاوند

مونا کاکاوند

عضو تيم ملى كاراته بانوان در سال هاى ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ 

اولين دارنده مدال طلاى جهانى بانوان در ايران  با پوشش اسلامى براى 
جمهورى اسلامى ايران

دارنده لوح تقدير از كميته ملى المپيك به خاطر كسب افتخار در ورزش بانوان كشور و پاسدارى از ارزش هاى زن مسلمان در جوامع مختلف